top of page

Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.robertmacleod.com weblap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weblap (továbbiakban: weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesíthetőségének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője László Róbert (továbbiakban: üzemeltető) (email: robert.b.macleod@gmail.com)

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel figyelembe lett véve  a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezései.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az üzemeltető weboldala használatakor a felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak kezelésével összefüggően, kérjük, még a weboldal használata előtt vegye fel üzemeltetővel a kapcsolatot: robert.b.macleod@gmail.com

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi Nyilatkozat és annak mindenkori módosításai a weboldalon történő közzétételtől lépnek hatályba. Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A weboldalon a felhasználó által megadott személyes adatok kezeléséért az üzemeltető felelős. A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Arra az esetre, ha az üzemeltető a weboldal látogatójától (továbbiakban: felhasználó) személyes adato(ka)t kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

    Adatigénylés

A weboldal látogatásához a felhasználónak nem kell adatot szolgáltatnia, bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban néha szükséges lehet (pl: email küldése), hogy meghatározott személyes adatait az üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

    A kezelt adatok köre

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az üzemeltető fér hozzá.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az üzemeltető kifejezetten kéri, hogy – a Magyarországon érvényes jogszabályok meghatározása szerint – kiskorúak szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ügyletet ne bonyolítsanak a weboldalon.

    Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő, és az üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a weboldalon található szolgáltatások nyújtását biztosítása, szolgálja. Emellett a személyes adatok használata és kezelése kizárólag a magasabb szintű szolgáltatás nyújtása érdekében történik, így különösen:
– weboldal frissítéséről való tájékoztatás
– a weboldalon keresztül feltett kérdések megválaszolása,- weboldal tartalmának fejlesztése céljából.

A látogatás időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az üzemeltető a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatás fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatásaihoz, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

A személyes adatok megadásánál felhasználónak lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat az üzemeltető direkt marketing célokra nem használhatja fel.

    Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az üzemeltető részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

     Az adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az üzemeltető  férhet hozzá.
Személyes adatokat az üzemeltető harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

   A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
A felhasználók személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az üzemeltető alábbi címein kérhető:
e-mail: robert.b.macleod@gmail.com

Felhasználó ugyanezeken az elérhetőségeken kérheti adatainak helyesbítését és törlését is.

     Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az üzemeltető a személyes adatok védelméhez való jogát megsértette, igényét bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További információt a jogérvényesítéssel kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

bottom of page